RSS|
O nas Produkty i usługi Złóż wniosek Cennik Centrum pomocy Baza wiedzy Kontakt top
Złóż reklamacje

Reklamacje będą rozpatrywane tylko w momencie przysłania do PWPW S.A. następujących dokumentów:

  • Formularza Reklamacyjnego - dokument zamieszczony jest w formacie PDF.
  • nowego Wniosku o kartę,
  • kompletu wymaganych załączników,
  • nowej opłaty za kartę,
  • uszkodzonej karty.
 
Jeżeli uszkodzenie karty lub jej wadliwe działanie nastąpiło z winy PWPW, wymiana karty nastąpi na koszt PWPW, przy czym wniesiona opłata zostanie zwrócona Wnioskodawcy w całości.
Informujemy również, że wciągu 5 dni roboczych, liczonych od dnia otrzymania kompletu dokumentów, nowa karta zostanie wyprodukowana i wysłana na adres korespondencyjny wskazany w formularzu wniosku.
Proces rozpatrywania reklamacji wynosi 20 dni roboczych,
Wniosek Reklamacyjny wraz z załącznikami prosimy przesłać na adres:
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.
Ul. Karczunkowska 30
02-871 Warszawa
„Reklamacja STC”
 
Formularz reklamacji - dokument zamieszczony jest w formacie PDF.
  
W przypadku nie dołączenia formularza reklamacji do uszkodzonej karty, wniosek zostanie potraktowany jako wymiana karty na koszt Wnioskodawcy.
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wady karty, spowodowane nieprawidłowym wypełnieniem Wniosku lub użytkowaniem niezgodnym z warunkami użytkowania karty, podanymi do publicznej wiadomości na stronach internetowych PWPW i Ministerstwa Transportu i Budownictwa.
Wydrukuj stronę Wersja do druku